Våre kunder


  • Den desidert mest solgte førstehjelpsfolder med godt over 5 millioner i opplag i Norge.
  • Verifisert og innkjøpt av Justisdepartementet ved Rednings og beredskapsavdelingen.
  • Politiets Materielltjeneste.
  • Forsvarets overkommando/ Sanitetsstaben.
  • Heimevernet, Hæren og Luftforsvaret.
  • Trygg Trafikk.
  • Bedriftshelsetjenester, fagforeninger, skoler og høyskoler, offshore, transportører på veg/ bane/ sjø/ luft, trafikkskoler, energileverandører, bilimportører og bilverksted, kommuner, fylkeskommuner, humanitære organisasjoner, vegvesen, finansinstitusjoner og andre næringsvirksomheter. Folderen er Natokatalogisert.