Et nødvendig hjelpemiddel på ulykkesstedet
- og i førstehjelpopplæringen.

Førstehjelpsfolder i A-6 format; 11 x 15 cm,
med 8 lakkerte sider som gjør den robust også overfor vann og oljesøl
Tekst og illustrasjoner er lettfattelige og med store skrifttyper.

Førstehjelp på ulykkesstedet:


Norsk bokmål
Svensk
Egen logo


Førstehjelp ved drukning:

Norsk
Svensk
Egen logo


Førstehjelp plakater:

Lakkerte A3
  Standard

Våre kunder

Den desidert mest solgte førstehjelpsfolder med godt over 4 millioner i opplag i Norge.
Verifisert og innkjøpt av Justisdepartementet ved Rednings og beredskapsavdelingen, Politiets Materielltjeneste, Forsvarets overkommando/ Sanitetsstaben, Heimevernet, Hæren, Luftforsvaret, Trygg Trafikk, bedriftshelsetjenester, fagforeninger, skoler og høyskoler, offshore, transportører på veg/ bane/ sjø/ luft, trafikkskoler, energileverandører, bilimportører og bilverksted, kommuner, fylkeskommuner, humanitære organisasjoner, vegvesen, finansinstitusjoner og andre næringsvirksomheter. Folderen er Natokatalogisert.

Tilbake


Vi samarbeider med: Minnebøker for barn og ungdom           Webserver: NETi